Bedrijfshulpverlening - Herhaling

groepMensen

Duur
2 dagdelen

Max deelnemersaantal
14 personen

Kosten
€110, - Excl. BTW

Doelstelling
De nascholing is bedoeld om de kennis en vaardigheden op peil te houden, alsmede er nieuwe vaardigheden aan toe te voegen op het gebied van:

  • Levensreddende Eerste Hulp en Reanimatie
  • Brandbestrijding, Ontruiming, Communicatie en Alarmering

Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht.
De praktijkoefening brandbestrijding wordt gehouden in de omgeving van het bedrijf.

Examinering
Aan de nascholing is geen toets of examen verbonden. Bij voldoende resultaat wordt een nieuw certificaat 'Bedrijfshulpverlener' Levensreddend.nl verstrekt.

Optionele voorbereiding
De E-learningmodule 'Levensreddend Handelen' is een goede voorbereiding voor de Training Bedrijfshulpverlening - Herhaling.
Het is mogelijk om ter voorbereiding van de training het NIBHV-boek aan te schaffen voor €19.50.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn €110.- per persoon.
(De kosten zijn inclusief instructeur, huur instructielokaal, gebruik van reanimatiepop, audiovisuele hulpmiddelen, verbandmiddelen, blusmiddelen, stookkosten, certificaat bedrijfshulpverlener)
(Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.)