Bedrijfshulpverlening - Kinderen

groepMensen

Duur
1 dag + E-learning of
2 dagen

Max deelnemersaantal
14 personen

Kosten
€175, - tot €225, -

De Training Bedrijfshulpverlening Kinderen kunt u volgen op twee manieren:

  1. In één dag in combinatie met een E-Learningmodule
  2. In twee dagen.

Inhoud
Deze training is bedoeld voor medewerkers die professioneel omgaan met kinderen. Hierbij kan men denken aan kinderdagverblijven, peuterspeelplaatsen en basisscholen. In de hoofdstukken levensreddend handelen en reanimatie ligt de nadruk op kinderen.
Aan bod komen preventie, het herkennen van ziekteverschijnselen, kleine en grotere ongevallen en reanimatie. Natuurlijk worden ook de verplichte onderdelen van de Training Bedrijfshulpverlening behandeld.

Doelstellingen
Na het volgen van de opleiding kan de bedrijfshulpverlener optreden bij:​

  • Levensreddende Eerste Hulp en Reanimatie
  • Brandbestrijding, Ontruiming, Communicatie en Alarmering 

Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht.
De praktijkoefening brandbestrijding wordt gehouden in de omgeving van het bedrijf.

Examinering
Aan de opleiding is een examen in de vorm een toets verbonden. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat 'Bedrijfshulpverlener' verstrekt.

Locatie
De opleiding kan gegeven worden op uw locatie of in overleg op een andere locatie.

Kosten 
De kosten van de  eendaagse opleiding + E-learning zijn €175, -
De kosten van de tweedaags opleiding zijn €225, -
(De kosten zijn inclusief instructeur, huur instructielokaal, gebruik van reanimatiepop, audiovisuele hulpmiddelen, verbandmiddelen, blusmiddelen, stookkosten, certificaat bedrijfshulpverlener, afleggen examen)
(Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.)

Documentatie
Het is mogelijk om een NIBHV-boek aan te schaffen voor €19,50.

Vrijstelling
Voor de modules 'Eerste Hulp' of 'Brandbestrijding en Ontruiming' kan in sommige gevallen vrijstelling worden verleend.