Workshop Baby-Kind

groepMensen

Duur
3 uur

Max deelnemersaantal
14 personen

Kosten
€65, - Excl. BTW

Deze drie uur durende workshop is speciaal bedoeld voor ouders, medewerkers van scholen, kinderdagverblijven en naschoolse opvang. 

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens deze workshop:

 • Het kind en zijn omgeving
 • Eerste hulp verlenen: 5 belangrijke punten
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van het kind te vergroten
 • Stoornissen in het bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop
 • Verstikking
 • Reanimatie baby & kind (en op verzoek volwassenen)
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing, ontwrichting en botbreuken
 • Kleine en grote ongevallen, meest voorkomend letsel
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband en hulpmiddelen, EHBO-materialen

Deelnemers krijgen een certificaat Workshop Baby-Kind.
(De factuur kunt u mogelijk indienen bij uw zorgverzekeraar mits u aanvullend verzekerd bent.)